Kính Mừng Phật Đản 2635, Phật lịch 2555 Tháng Tư Tân Mão - năm 2011

Đã đọc: 4851           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thành thật cảm ơn các 88 trang mạng, diễn đàn, blogs khắp nơi từ trong Phật Giáo cho đến Văn Học Xã Hội bên ngoài đã có lòng phổ biến hoặc trích dẫn từ đâu đó để ONLINE một hoặc nhiều bài trong 12 bài ca ngợi, tán thán, hân hoan kính mừng Ngày thiêng liêng Khánh Đản của Đức Thế Tôn, và 3 bài viết cho Tuổi trẻ Phật Giáo cùng Gia Đình Phật Tử.

Tất cả nhằm Cúng dường Mùa Phật Đản, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, xã hội thăng hoa, tình người thân thiện, nhân loại gần nhau, hướng đời phụng sự, lợi mình lợi người, bao dung thánh thiện.

 

Trân trọng,

TNT Mặc Giang

thaynhattan@yahoo.com.au 

macgiang@y7mail.com

------------

  

 

 

CD Nhạc - 11 bài Kính Mừng Phật Đản -

do tác giả thực hiện, đã online 6 Links, mời nghe:

Link 1: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=34385#post34385

Link 2a: http://dactrung.net/dtphorum/m485767-p4.aspx

Link 2b: http://dactrung.net/dtphorum/tm.aspx?high=&m=485767&mpage=3#517281

Link 3: http://motgocpho.com/forums/showthread.php?15924-%C4%90%EDch-th%E1%BB%B1c-C%FAng-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-Ph%E1%BA%ADt-%C4%90%E1%BA%A3n-Th%C6%A1-M%E1%BA%B7c-Giang/page3&p=187540

Link 4: http://www.vietlinhweb.com/Diendan/index.php?s=b5a2739954100a8a3e3ba1d5faa943e7&showtopic=11868&pid=20323&start=0&#entry20323 

Link 5: http://www.phunuviet.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3280&whichpage=17

Link 6: http://www.vietlandnews.org/showthread.php?p=42576 

 

Hoặc chọn và nghe từng bài dưới đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5416,Hoa-Sen-Tam-Canh.tsph 

Bài hát Hoa Sen Tám Cánh - Thơ MG - Ns Võ Mẫn - Ca sĩ Thanh Danh

http://tusachphathoc.com/media/#Play,5412,Tuoi-Tre-Phat-Giao.tsph

Bài hát Tuổi Trẻ Phật Giáo - Thơ MG - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca

http://tusachphathoc.com/media/#Play,5411,Nguyen-Cau-Phat-dan.tsph

Bài hát Nguyện Cầu Phật Đản - Thơ MG - Ns Kiều Tấn Minh - Cs Thanh Đạt

01. Phật Giáo Việt Nam Ca. Thơ Mặc Giang, Ns Kiều Tấn Minh, Họp Ca
02. Mừng Phật Đản Sanh Thơ Mặc Giang, Ns Nguyễn Quang Vinh, Cs Xuân Chánh
03. Mừng Phật Đản Sanh - Thơ Mai Nhật Thu - Ns - Ca sĩ Thu Vân

04. Phật Đản muôn năm - Thơ Mặc Giang - Ns - Cs

05. Kính Mừng Phật Đản - thơ Mặc Giang - Ns - Nữ Ca sĩ

06. Phật Giáo Việt Nam muôn năm - thơ Mặc Giang - Ns - Hợp ca

07. Phật Đản nhiệm mầu - thơ Mặc Giang - Ns - Hợp ca

08. Cúng dường Phật Đản - thơ Mặc Giang - Ns - Cs Thu Vân
09. Phật Giáo Việt Nam Sử Ca.  thơ Mặc Giang - Ns Chương Đức, họp ca
10. Nguyện Cầu Phật Đản - Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Ca sĩ Thanh Đạt
11. Tuổi Trẻ Phật Giáo - Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca

 

Mạng Gia Đình Phật Tử Trên Thế Giới, online 3 bài hát:

· Hoa Sen Tám Cánh

· Tuổi Trẻ Phật Giáo - Mạc Giang

· Nguyện Cầu Phật Đản - Mặc Giang

. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2443

2 bài hát, 1 bài Vọng cổ - Quán Âm Thị Kính Việt Nam

 

Mạng Liên Hoa

http://www.lien-hoa.net/TuoiTrePhatGiao.html bài hát Tuổi Trẻ Phật Giáo 

http://www.lien-hoa.net/HoaSentamCanh.html bài hát Hoa Sen Tám Cánh 

 

Trang Mạng, Diễn Đàn, Blogs Online: 

01. http://www.quangduc.com/phatdan/2010/22mungphatdan.html

Tuyển tập gồm 15 bài viết cúng dường Phật Đản năm nay, online ở đây

02. http://www.daophatngaynay.com/vn/author/macgiang/ 15 bài Phật Đản và những bài khác

02a. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4441-Dich-thuc-Cung-duong-Phat-Dan.html

Đích thực Cúng dường Phật Đản

02b. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4442-Phat-Dan-muon-nam.html

Phật Đản muôn năm

02c. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4465-Gia-Dinh-Phat-Tu-Viet-Nam.html

Gia Đình Phật Tử Việt Nam

02d. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4464-Phat-Giao-Viet-Nam-muon-nam.html

Phật Giáo Việt Nam muôn năm

02e. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4512-Phat-Dan-nhiem-mau.html

Phật Đản nhiệm mầu

02f. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4530-Duoi-Bong-Cha-Lanh.html

Dưới Bóng Cha Lành

02g. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4529-Kinh-lay-Duc-Thich-Ca.html

Kính lạy Đức Thích Ca

02h. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4524-Phat-Dan-thieng-lieng.html

Phật Đản thiêng liêng

02i. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4528-Cuoc-doi-Duc-Phat.html

Cuộc đời Đức Phật

02k. http://www.buddhismtoday.com/viet/kinh/baitung_Phatdan.htm

Bài tụng Phật Đản

02l. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4535-Phat-Dan-bat-diet.html

Phật Đản bất diệt

02m. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4536-Day-Mua-Phat-Dan.html

Đây Mùa Phật Đản

02n. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4538-Vo-Uu-ket-nu-Lien-Dai.html

02o. http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/4537-Thong-Diep-Phat-Dan.html

Thông Điệp Phật Đản

03a. http://www.hophap.net/hp/?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=1102&LinksFrom=http://www.hophap.net/hp/Default.aspx

Đích thực Cúng dường Phật Đản, Phật Đản muôn năm

03b.  http://www.hophap.net/hp/Default.asp?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=1131&LinksFrom=http://www.hophap.net/hp/Default.aspx

Phật Giáo Việt Nam muôn năm

03c. http://www.hophap.net/hp/default.asp?act=XemChiTiet&Cat_ID=74&News_ID=1134&LinksFrom=http://www.hophap.net/hp/default.aspx

Gia Đình Phật Tử Việt Nam

03d. http://www.hophap.net/hp/default.asp?act=XemChiTiet&Cat_ID=16&News_ID=1167&LinksFrom=http://www.hophap.net/hp/default.aspx

Tuyển tập 12 bài Phật Đản và 52 trang mạng Online phổ biến

04a. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2847

GĐPT Việt Nam trên thế giới, bài Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

04b. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2637

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, bài Tuổi Trẻ Phật Giáo

04c. http://www.gdptthegioi.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2637&newlang=vietnamese  

& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /DIV>

bài Tuổi trẻ Phật Giáo

04d. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2858

bài Phật Giáo Việt Nam muôn năm

04e. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2867

Đích thực Cúng dường Phật Đản

04f. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2886

bài Phật Đản muôn năm

04g. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2900

Kính mừng Phật Đản

04h. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2912

Phật Đản nhiệm mầu

04i. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2930

Phật Đản bất diệt

04k. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2968

Dưới Bóng Cha Lành

04l. http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2987

Thông Điệp Phật Đản

5a. http://giadinhphattu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=598  

& amp; amp; amp; amp; amp; lt; /DIV>

web Gia đình Phật tử VN, bài Gia Đình Phật Tử Việt Nam

5b. http://giadinhphattu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=600 

Phật Giáo Việt Nam muôn năm
6a. http://gdptductam.com/tho-van-nhac/phat-dan-muon-nam.html

GĐPT Đức Tâm, Sài Gòn. bài Phật Đản muôn năm 

6b. http://gdptductam.com/tho-van-nhac/kinh-mung-phat-dan.html

bài Kính mừng Phật Đản

6c. http://gdptductam.com/tho-van-nhac/huy-hieu-hoa-sen-tam-canh.html

bài Hoa Sen tám cánh

6d. http://gdptductam.com/tho-van-nhac/gia-dinh-phat-tu-viet-nam-gdpt.html

bài Gia Đình Phật Tử Việt Nam

6e. http://gdptductam.com/tho-van/doi-toi-la-ni-co.html

bài Đời tôi là Ni Cô
6f. http://gdptductam.com/tho-van/tuoi-tre-phat-giao.html 

bài Tuổi Trẻ Phật Giáo

7a. http://vn.360plus.yahoo.com/hoadong-thitanh/article?mid=2338

GĐPT Hòa Đồng, Qui Nhơn, Bình Định. bài Gia đình Phật tử Việt Nam

7b. http://vn.360plus.yahoo.com/hoadong-thitanh

GĐPT Hòa Đồng, Qui Nhơn, Bình Định. bài Gia đình Phật tử Việt Nam

57a. http://tinhquang.0fees.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=37

GĐPT Tịnh Quang, tỉnh Quảng Trị, Phật Giáo Việt Nam muôn năm

57b. http://tinhquang.0fees.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=24

Gia Đình Phật Tử Việt Nam  

57c. http://tinhquang.0fees.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=38

Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1&2

* http://tinhlam.blogspot.com/2010/05/ay-mua-phat-lai-i-qua-ot-nen-tam-huong.html

Đây Mùa Phật Đản

* http://tinhlam.blogspot.com/2010/05/kinh-mung-phat.html

Kính Mừng Phật Đản

* http://gdptduchai.co.cc/archives/1473

Gia đình Phật Tử Đức Hải, Phật Đản thiêng liêng

* http://gdptphulau.hnsv.com/viewtopic.php?f=207&t=2066

Gia đình Phật tử Phú Lâu - Huế - nhiều bài về Phật Đản

74. http://music.easyvn.com/giadinhphattuhungyen/kinhmungphatdan/kinhmungphatdan.php?username=giadinhphattuhungyen&gb=0&id=2&file=kinhmungphatdan/kinhmungphatdan.php&pass=

Gia Đình Phật Tử Hưng Yên - bài GĐPT  Việt Nam, PGVN muôn năm
8. http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9444

Các bài viết về Phật Đản của MG

8a. http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=VH&ps=%&ID=9432

Ni giới Việt Nam, Đích thực Cúng dường Phật Đản, Phật Đản muôn năm 

8b. http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=VH&ps=%&ID=9432

Ni giới Việt Nam, Đích thực Cúng dường Phật Đản, Phật Đản muôn năm 

8c. http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9446

Ni giới Việt Nam, trích online thơ MG

8d. http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9444

Ni giới VN, trích online những bài viết về Phật Đản của MG

8e. http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9445

bài Gia đình Phật Tử Việt Nam, Tuổi trẻ Phật Giáo

8f. http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=8112

ba mươi bài Trường Ca Pháp Hoa

8g. http://www.nigioingaynay.com/loadpage.aspx?p=TR&ps=%&id=9447

ba mươi lăm bài Thơ Mặc Giang
9. http://www.lien-hoa.net/BayBaiThoCungDuongPhatDan.html

bảy bài Cúng dường Phật Đản 

10. http://www.tangthuphathoc.com/tacgia/macgiang/kinhmungphatdan.htm

Kính mừng Phật Đản

 

11. http://thuvienphatphap.com/diendan/showthread.php?5227-Phật-Đản-muôn-năm&p=8128#post8128

Phật Đản muôn năm  

12a. http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/phat-dan-va-vu-lan/4671.html

Kính mừng Phật Đản  

12b. http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/36-van-th-phat-giao/4490-phat-dan-muon-nam.html

Phật Đản muôn năm
12c. http://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=53&t=743&start=20

bốn bài viết về Phật Đản

12d. http://daitangkinhvietnam.net/van-hoc-va-nghe-thuat/phat-dan-va-vu-lan/4980-duoi-bong-cha-lanh.html

Dưới Bóng Cha Lành

12e. http://daitangkinhvietnam.org/van-hoc-va-nghe-thuat/phat-dan-va-vu-lan/5029.html

Phật Đản bất diệt

12f. http://daitangkinhvietnam.net/van-hoc-va-nghe-thuat/phat-dan-va-vu-lan/5028-vo-uu-ket-nu-lien-dai.html

Vô Ưu kết nụ Liên Đài
13a. http://www.phatgiaodaichung.com/Bai2010/001cungduongphatdan_TNT.htm

Đích thực Cúng dường Phật Đản, Phật Đản muôn năm 

13b. http://www.phatgiaodaichung.com/Bai2010/001gdptvn_macgiang.htm

Gia đình Phật tử VN, Hoa Sen tám cánh, Phật Giáo Việt Nam muôn năm

14a. http://trungtamtutam.com/diendantuthien/showthread.php?t=1680

Đích thực Cúng dường Phật Đản, Phật Đản muôn năm

14b. http://trungtamtutam.com/diendantuthien/showthread.php?t=1944

Thông Điệp Phật Đản, Vô Ưu kết nụ Liên Đài, Phật Đản nhiệm mầu

14c. http://trungtamtutam.com/diendantuthien/showthread.php?t=2269

Gia đình Phật tử VN, Hoa Sen Tám Cánh, Tuổi Trẻ Phật Giáo

15. http://www.nhomai.vn/forum/showthread.php?t=2186

Mừng Phật Đản Sanh, Mừng Ngày Phật Đản

16. http://www.hinhdongphatgiao.org/trangchu/khotangphatgiao/157-thophatgiao/2192-cung-dng-pht-n.html

Cúng dường Phật Đản 

17a. http://www.lieuquanhue.com.vn/index.php/n_ng_ph_xu_n/4422.html

Kính mừng Phật Đản

17b. http://www.lieuquanhue.com.vn/index.php/feed/n_ng_ph_xu_n/4422.txt

Kính mừng Phật Đản

18a. http://thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2284:mungphatdansanh&catid=34:phap-l-trang-th 

Thiền viện Thường Chiếu của HT Thanh Từ, bài Mừng Phật Đản Sanh 

18b. http://thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2302:cungduongphatdan&catid=34:phap-l-trang-th

Thiền viện Thường Chiếu - Đích thực Cúng dường Phật Đản

19. http://hoangphaphanoi.com/PrintView.aspx?Language=vi&ID=56D411

Hoằng pháp Hà Nội, bài Đích thực Cúng dường Phật Đản

20. http://vn.360plus.yahoo.com/my_nga_tran/article?mid=353&fid=-1

Hoa Sen tám cánh

 

21a. http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=88&sub=&id=47410

Nguyện cầu Phật Đản

21b. http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=88&sub=88&id=47412

bảy bài viết về Phật Đản

22. http://vn.360plus.yahoo.com/htth_1996/article?mid=80&fid=-1

năm bài về Phật Đản

23. http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=534967&mpage=4&key=

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

2.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập