Chính niệm trong từng cử chỉ

Tài liệu tham khảo


Bài 52: Rửa chân


Bài 33: Rửa chén bát


Bài 20: Lễ bái Phật


Bài 19: Ca ngợi Phật


Bài 12: Rửa mặt


Bài 11: Rửa tay


Bài 9: Rửa sạch


tổng số: 54 | đang hiển thị: 1 - 54

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập