Thích Trừng Sỹ

Thơ Tạ Ơn


Ngày Của Mẹ


Ngày Của Mẹ


Những Bài Thơ Xuân


Âm thanh Phật pháp


Ai Cáo


Xuân


Giao lưu Phật pháp


Thiền tập


Cảm Niệm Ân Sư


Xuân từ bi


Xuân An Lạc


Xuân Hạnh Phúc


tổng số: 44 | đang hiển thị: 1 - 44

Thông tin tác giả

Thích Trừng Sỹ

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập