Thích Trừng Sỹ

Ngày Của Mẹ


Ngày Của Mẹ


Những Bài Thơ Xuân


Âm thanh Phật pháp


Ai Cáo


Xuân


Giao lưu Phật pháp


Thiền tập


Cảm Niệm Ân Sư


Xuân từ bi


Xuân An Lạc


Xuân Hạnh Phúc


tổng số: 39 | đang hiển thị: 1 - 39

Thông tin tác giả

Thích Trừng Sỹ

Tác giả ngẫu nhiên

Bình luận cuối cùng

avatar vào lúc 05/10/2017 15:33:35

Đăng nhập