Thích Thiện Hữu

Thơ thiền mùa xuân


Như Mới Hôm Qua


Đóa Sen Khiết Tinh


Mưa Ghen


Vẫn Ánh Trăng Xưa


Kinh Hành


Công Phu


Niềm Hy Vọng


Ngậm Ngùi Đớn Đau


Tâm Phật


Tay Lần Tràng Hạt


Con Tim Nhạy Cảm


Nói Với Hoa Mai


Xuân Mãi Còn Đây


Mùa Xuân Bất Tận


Những Đóa Mai Xưa


Tự Do Lắng Nghe


Giáo Dục Ứng Dụng


Sống Với Tâm Từ


Vẫn Mãi Chiếu Soi!


Ân đức sâu dày


Ngàn lần đảnh lễ


2. Ân Đức Sâu Dày


15. Tình Pháp Hữu


Một Thoáng Thiên Thu


1. Chốn Tổ Kim Huê


3. Xa Thầy


1. Duyên Tiền Định


2. Chỉ Có Thành Tâm


Chan chứa ân tình


1 2 next tổng số: 104 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Thích Thiện Hữu

Tác giả ngẫu nhiên

Ngộ Trí Viên

Bài đã viết:

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập