HT. Thích Thanh Từ

Nhìn rõ lẽ thật


Nhìn rõ lẽ thật


Thuyết luân hồi


Bi và Trí


Tam Quy, Ngũ Giới


Ði Chùa lễ Phật


Mình là cái gì?


Từ bi và trí tuệ


Một chữ Xả


Xuân Miên Viễn


Luân hồi


tổng số: 40 | đang hiển thị: 1 - 40

Thông tin tác giả

HT. Thích Thanh Từ

Bình luận cuối cùng

avatar Nghia vào lúc 19/07/2016 10:23:03

Đăng nhập