HT. Thích Thanh Từ

Bi và Trí


Tam Quy, Ngũ Giới


Ði Chùa lễ Phật


Mình là cái gì?


Từ bi và trí tuệ


Một chữ Xả


Xuân Miên Viễn


Luân hồi


tổng số: 34 | đang hiển thị: 1 - 34

Thông tin tác giả

HT. Thích Thanh Từ

Bình luận cuối cùng

avatar Nguyễn Nhân Trường vào lúc 28/07/2015 11:53:24
avatar Mã thành Thuận&Nguyển Thị Kiêm Huê vào lúc 14/07/2015 19:12:17

Đăng nhập