Thích Phước Sơn

Chánh kiến


Biền biệt tà chánh


Niết bàn


12 nhân duyên


Sự tái sinh


Luật Học Tinh Yếu


tổng số: 25 | đang hiển thị: 1 - 25

Thông tin tác giả

Thích Phước Sơn

Tác giả ngẫu nhiên

Hạnh Chiếu

Bài đã viết:

Bình luận cuối cùng

avatar vào lúc 05/10/2017 15:33:35

Đăng nhập