Thích Pháp Bảo

Một ngày không có Ba


Dòng sữa của mẹ


Dòng sông phẳng lặng


Niệm Khúc Vu Lan


Phương Bối - Còn hay đã mất


Đường xưa Thầy đi!


Bóng Xuân thay áo


Gỗ trôi trên sông


Mùa Đông còn lại gì


tổng số: 59 | đang hiển thị: 1 - 59

Thông tin tác giả

Thích Pháp Bảo

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập