Thích Pháp Bảo

Một ngày không có Ba


Dòng sữa của mẹ


Dòng sông phẳng lặng


Niệm Khúc Vu Lan


Phương Bối - Còn hay đã mất


Đường xưa Thầy đi!


Bóng Xuân thay áo


Gỗ trôi trên sông


Mùa Đông còn lại gì


tổng số: 48 | đang hiển thị: 1 - 48

Thông tin tác giả

Thích Pháp Bảo

Đăng nhập