Thích Nhật Từ

T12. Quay đầu là bờ


13. Nghi thức phóng sanh


09. Nghi thức Hô Chuông


02. Nghi thức cúng ngọ


T09. Không có kẻ thù


tổng số: 20 | đang hiển thị: 1 - 20

Thông tin tác giả

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập