Thích Nhật Từ

14 điều Phật dạy


K11. Kinh Địa Tạng


K08. Kinh Dược Sư


K07. Kinh Phổ Môn


T25: Để gió cuốn đi


2012 năm tận thế


Kinh Pháp Cú


T12. Quay đầu là bờ


13. Nghi thức phóng sanh


1 2 next tổng số: 159 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Thích Nhật Từ

Bình luận cuối cùng

avatar Từ An vào lúc 07/10/2014 20:26:11

Đăng nhập