Thích Minh Tuệ

Tỏa ánh từ quang


Vu Lan nhớ mẹ


Nhớ Nguyên Thiều


Ngưỡng vọng tôn sư


Theo Dấu Người Xưa


Ươm mầm trí tuệ


Hạ Thương


Giác Tánh Chơn Huyền


Nén Hương Cung Tiễn


tổng số: 30 | đang hiển thị: 1 - 30

Thông tin tác giả

Thích Minh Tuệ

Tác giả ngẫu nhiên

Bình luận cuối cùng

avatar vào lúc 05/10/2017 15:33:35

Đăng nhập