Thích Lệ Thọ

Tâm sinh muôn pháp


Phật giáng trần


Kết nối mùa Xuân


Cành mai Mãn Giác


Ai Khôn Ai Dại?


Bài 06: Triết học Jain


tổng số: 24 | đang hiển thị: 1 - 24

Thông tin tác giả

Thích Lệ Thọ

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập