Thích Chân Tuệ

Tội & Nghiệp


Đóa hoa tươi


Quán Âm Ra Đời


Đầu Năm Đi Chùa


Xuân Hạnh Phúc


Dọn Kho Ăn Tết


Hạnh Phúc Ở Đâu


Thập đại nguyện


Pháp Môn Chăn Trâu


tổng số: 25 | đang hiển thị: 1 - 25

Thông tin tác giả

Thích Chân Tuệ

Tác giả ngẫu nhiên

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập