Tâm Minh

A Father’s love…


Phật xử kiện


Nai giả chết


Khỏi Phải Tự Thiêu


Tìm con suối mới


Nai hiền


Ngọc trên đường bùn


Tiếng Chuông Thương Nhớ


Sóng lớn


Hồ ly mót vàng


Lòng Tham Tai Hại


Con Dao Trong Tâm


Ấm trà phúc đức


Vui Trong Đau Khổ


Vua Khỉ Và Thuỷ Quái


Nai Chúa Cây Đa


Chiếc đĩa vàng


Nấm tro tàn


Xâu ngọc...nước


To My Mom - Gửi Mẹ của con


Tạ Ơn Mẹ


Chung Cuộc


Luân Hồi


Từ Tâm


Nhân Quả


Từ Bi Hỷ Xả


Lời Mẹ Khuyên


Xuân Ly Hương


Cơn Sân Hận


Vô Thường


Lời Mẹ Khuyên


Tình Của Bố


1 2 next tổng số: 148 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Tâm Minh

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập