Quý Thể

Hóa thân


Hoa vải


Hoa tửu


Đêm mưa


Đêm qua hoa chết


Làm thơ


Hương táo


Hoa nở cho người


Điều ước sao băng


Tứ Diện Thành


Thế giới duy tâm tạo


Con Rùa


Ném dao thành Phật


tổng số: 13 | đang hiển thị: 1 - 13

Thông tin tác giả

Quý Thể

Bài viết theo ngày - tháng

Đăng nhập