Quảng Tánh

Công đức quét tháp


Phóng sinh nhiều cách !


Sáu pháp hòa kính


Quán vô thường


Không Vui Không Buồn


Ta Thương Mình Nhất


Không Phóng Dật


Hướng Đến Ánh Sáng


tổng số: 34 | đang hiển thị: 1 - 34

Thông tin tác giả

Quảng Tánh

Bình luận cuối cùng

avatar vào lúc 05/10/2017 15:33:35

Đăng nhập