Quảng Tánh

Công đức quét tháp


Phóng sinh nhiều cách !


Sáu pháp hòa kính


Quán vô thường


Không Vui Không Buồn


Ta Thương Mình Nhất


Không Phóng Dật


Hướng Đến Ánh Sáng


tổng số: 32 | đang hiển thị: 1 - 32

Thông tin tác giả

Quảng Tánh

Bình luận cuối cùng

avatar khanh vào lúc 04/07/2017 22:19:37

Đăng nhập