Quảng Tánh

Quả báo sát sinh


Công đức quét tháp


Phóng sinh nhiều cách !


Sáu pháp hòa kính


Quán vô thường


Hạnh hiếu của đức Phật


Không Vui Không Buồn


Ta Thương Mình Nhất


Không Phóng Dật


Hướng Đến Ánh Sáng


tổng số: 36 | đang hiển thị: 1 - 36

Thông tin tác giả

Quảng Tánh

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập