Minh Đạo

Ngắm sông


Chùm thơ Vu Lan 2019


Thu Vắng


Gõ Nhịp Nghìn Thu


Đã biết vô thường


Nơi ta


Duyên trần


Hạnh nguyện


Mừng xuân Kỷ Hợi 2019


Chúc xuân Kỷ Hợi 2019


Buông


Nhớ ngày còn mẹ


Thạch trụ thiền gia


Bát nhã đèn thiền


Chùa thiêng


Trực chỉ chơn tâm


Sinh diệt


Thiêng liêng mầu nhiệm


Mê ngộ


Nghĩ về mẹ


Nghĩ về Mẹ


Rèn Tâm


An nhiên


Gần Lắm Đồng Hương


Thường hằng


Quê Nhà


Sắc xuân


Xuân nồng


Trăng Và Thơ


Tứ trụ Quảng Nam


Tâm khéo giữ


Trần Gian


An Tịnh


Thương nhau đi


Vô thường


Chơn Như


Thì thầm vách đá


Trăng Vàng


Chùa quê


Nguyện cầu song thân


Ân Tình


Mạ


Hữu Vô


Kết thúc và bắt đầu


Thu


Gặp Nhau


Duyên Đến Duyên Đi


Quay về


Chào Ngày Mới


Thơ: Nguồn chơn, lối về


Kính Mừng Phật Đản


Nguyện


Nhiệm mầu


Kiếp này


Trần Thế


Huế


Ân


Mê ngộ


Chùm thơ Xuân


Chúc Mừng Năm Mới


Chúc Xuân


Rộng Lượng


Ân tình


Đàn đêm


Chuông chiều


Về Nguồn


Về đâu


Thơ: Mạ - Đất


Trần Gian


Thu


Thơ: Chung thuyền


Tháng bảy vu lan


Vu Lan


Thu Nhớ


Chè Xanh


Thu Về


Chiều Buông


Mưa Móc


Ngày Mới


Duyên Sinh


Bình Minh


Trần Thế


Hành Trình


Lặng Nhìn


Tìm Phật


Tìm tôi


tổng số: 94 | đang hiển thị: 1 - 94

Thông tin tác giả

Minh Đạo

Đăng nhập