Minh Chánh

Nhớ Sài Gòn


Phương Am Sực Mộng


Tha Phương Nhớ Mẹ


Trần Gian Huyễn Mộng


Tự tình mùa xuân


Di Lặc Du Xuân


Xuân Như Vậy


Chùa Tôi


Như Như Tánh Hiện


Thu Về Hay Mưa Về


Ru Mẹ


Nếu Mở Lòng


Hạnh ngộ


Tôi muốn


Siêu Thực


Hương Xuân


Xuân Sơ Ngộ


Du Du Đài Thượng


Thong Dong Trong Cuộc Mộng


Hiện Cho Kiếp Mộng


Nếu Nói


Ôi Nhân Sinh!


Âm Hưởng Vu Lan


Phương Trời Viễn Mộng


Tao Ngộ


Xuân Hiện Khởi


Lẽ Sống


Cho Gió Bay


Biết Nghiệp Duyên


Xin Về


Nghe Những Tàn Phai


Đong Đầy Tình Mẹ


Đồi Hoang


Du Hải


Danh Lợi Nhuốm Sầu Thương


Ánh Dương Ló Dạng


Về Với Tinh Khôi


Du Hóa


Vọng Thu


Phương Trời Mới


Nhớ Xuân


Xuân Cô Lẻ


Xuân Lưu Biến


Mượn


1 2 3 next tổng số: 225 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Minh Chánh

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập