Minh Chánh

Xuân Trường Sơn


Xuân Trong Am Vắng


Xin Người Thôi Chờ Mong


Cũng Lạ


Mù Sương Khói Biếc


Am Vắng


U Sầu Trần Thế


Nỗi Sầu Nhân Thế


Sanh Biến


Mưa Đêm


Kỷ Niệm Phật Đản


Còn đó


Ngộ Ngộ Là Giác


Hoài Cố Hương


Thông Dong Vạn Biến


Điềm Nhiên Tỉnh Tại


Hiện Tàn Dư Mộng


Lời Của Mẹ


Nhớ Sài Gòn


Phương Am Sực Mộng


Tha Phương Nhớ Mẹ


Trần Gian Huyễn Mộng


Tự tình mùa xuân


Di Lặc Du Xuân


Xuân Như Vậy


Chùa Tôi


Như Như Tánh Hiện


Thu Về Hay Mưa Về


Ru Mẹ


Nếu Mở Lòng


Hạnh ngộ


Tôi muốn


Siêu Thực


Hương Xuân


Xuân Sơ Ngộ


Du Du Đài Thượng


Thong Dong Trong Cuộc Mộng


Hiện Cho Kiếp Mộng


Nếu Nói


Ôi Nhân Sinh!


Âm Hưởng Vu Lan


Phương Trời Viễn Mộng


Tao Ngộ


Xuân Hiện Khởi


Lẽ Sống


Cho Gió Bay


1 2 3 next tổng số: 248 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Minh Chánh

Đăng nhập