Giác Minh Luật

Còn gì chăng ?


Khất sĩ nhiệm mầu


Dấu chân Khất sĩ


Nét đẹp mùa an cư


Vesak thiêng liêng!


Chung một Tấm lòng


Cứu lấy đời Con


Tết này Con không về


Hạnh phúc nào cho con


tổng số: 66 | đang hiển thị: 1 - 66

Thông tin tác giả

Giác Minh Luật

Đăng nhập