Giác Hạnh Nguyện

Thở và cười


Hạnh phúc


Đối Xuân


Con là Bồ-tát


Mắt cỏ


Ngày trở về


Vượt qua


Xuân về nhớ thầy


Cơm sôi nhỏ lửa


Đạo vợ chồng


Thương một áng mây


Mong cầu thánh thiện


tổng số: 50 | đang hiển thị: 1 - 50

Thông tin tác giả

Giác Hạnh Nguyện

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập