Đại Lãn (Thích Đức Thắng)

Nhân quả


Tứ đế


tổng số: 17 | đang hiển thị: 1 - 17

Thông tin tác giả

image Đại Lãn (Thích Đức Thắng)

Bài viết theo ngày - tháng

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập