Chính Trực

Xuân Di Lặc


Đầu năm đi chùa


Làm sao gặp Phật


Phước Báu


Hạnh bố thí


Phước tuệ song Tu


tổng số: 8 | đang hiển thị: 1 - 8

Thông tin tác giả

Chính Trực

Bài viết theo ngày - tháng

Bình luận cuối cùng

avatar khanh vào lúc 04/07/2017 22:19:37

Đăng nhập