Chánh Bảo Trung

Xuân Di Lặc


Nghiệp sanh


Khổ Ta Bà!


Hương Đức


Trí Tuệ Từ Bi


Tự Tánh Quán Âm


Gió nghiệp đời ta


Tri kiến mê lầm


Ma tâm pháp


Tình Ong Bướm


Vô minh


Chân Thiện Mỹ


Như thị thấy biết


Giác Mê


Đo lòng


Tài đức vẹn toàn


Ngược lối quay về


Ta


Tuệ soi


Bóng Trăng


Hiếu ân


Đèn Khuya


Vu lan báo hiếu


Vu lan hiếu đạo


Về lại đi con


Tuệ Tâm Đức


Thấy Phật !?


Chuồn chuồn


Tâm


Hoa Không Cánh


Không...!!!


Chân tướng


Ta là cát bụi..!


Ta


Phật tâm


Phật tại Tâm


Tự Tánh Quán Âm


Nghe thấy lại mình


Hoa nở từ tâm


Hoa Nở Từ Tâm


Nghoảnh lại soi mình


Trà Hoa Đạo


Trà Hoa Đạo


Hoa nhân ái..!


Hoa nghĩa ân tình


Thức tâm linh tánh


Ước nguyện


Ước Nguyện


Vị Đời


Lạc chốn phong trần


Vị Xuân


Mặc kệ


Bình an


Thời gian


Huyễn mộng


Mộng mơ Ta bà


Ta bà độ sanh


Ánh sáng đạo mầu


An nhiên tự tại


Diệu pháp bản nhiên


Như Lai tuệ giác


Về đâu!


Rau xanh bất diệt


Tuệ giác minh tâm


Trợ duyên


Lạc mất tâm nhiên!


Phật tâm tuệ giác


An nhiên pháp lạc


Phật


Ta bà vi độ


Tôi là hạt cát


Hương Sen


Nhân đức


Khuyến đạo


Hương giải thoát


Soi lại mình


Lạc lối hoang du


Thuyền từ


Cái nhất trên đời


Khi tôi là..?!


Giới Đức


Ứng thí


Chúng sinh


Nguyện về


Soi chiếu


Soi căn


Ta về


Căn thuyền


Thanh thản cõi lòng


Duy ngã


Phật Đản Sanh


Tâm chúng sinh


Bến quê xưa


Dừng chơn!


1 2 3 next tổng số: 250 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Chánh Bảo Trung

Đăng nhập