Chánh Bảo Trung

Không...!!!


Chân tướng


Ta là cát bụi..!


Ta


Phật tâm


Phật tại Tâm


Tự Tánh Quán Âm


Nghe thấy lại mình


Hoa nở từ tâm


Hoa Nở Từ Tâm


Trà Hoa Đạo


Trà Hoa Đạo


Hoa nhân ái..!


Hoa nghĩa ân tình


Thức tâm linh tánh


Ước nguyện


Ước Nguyện


Vị Đời


Vị Xuân


Mặc kệ


Bình an


Thời gian


Huyễn mộng


Mộng mơ Ta bà


Ta bà độ sanh


Ánh sáng đạo mầu


An nhiên tự tại


Như Lai tuệ giác


Về đâu!


Rau xanh bất diệt


Tuệ giác minh tâm


Trợ duyên


Phật tâm tuệ giác


An nhiên pháp lạc


Phật


Ta bà vi độ


Tôi là hạt cát


Hương Sen


Nhân đức


Khuyến đạo


Hương giải thoát


Soi lại mình


Lạc lối hoang du


Thuyền từ


Cái nhất trên đời


Khi tôi là..?!


Giới Đức


Ứng thí


Chúng sinh


Nguyện về


Soi chiếu


Soi căn


Ta về


Căn thuyền


Thanh thản cõi lòng


Duy ngã


Phật Đản Sanh


Tâm chúng sinh


Bến quê xưa


Dừng chơn!


Phòng hộ Căn


Vị yêu thương


Về bên mẹ hiền


Quán âm, Tĩnh tâm


Hạnh phúc bình an


Bởi do...


Sự sống!


Cho đi !


Ở chổ...?!


An


Áo nghiệp


Rong ruỗi


Phật


Tình xuân


Hoa xuân


Xuân đạo pháp


Trăng định


Đạo vàng


Pháp


Mai hoa


Phật Pháp


Đạo!


Thiền căn


Đang là..!


Ơn Thầy


Tưởng tâm


Hiếu ân


Quay đầu


Về đâu..?


Vu lan hiếu đạo


Mê vọng


Bạn và Tôi


Hoa Không Cành!


Pháp cúng dường


Dấn thân


1 2 3 next tổng số: 215 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Chánh Bảo Trung

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập