Chánh Bảo Trung

Pháp


Mai hoa


Phật Pháp


Đạo!


Thiền căn


Đang là..!


Ơn Thầy


Duyên sanh


Tưởng tâm


Hiếu ân


Quay đầu


Về đâu..?


Vu lan hiếu đạo


Mê vọng


Bạn và Tôi


Hoa Không Cành!


Pháp cúng dường


Dấn thân


Nâng búp Sen tâm


Men tình


Nhân - quả


Tình si


Chơn Tiên


Chơn Tiên


Mẹ tôi


Tạ ơn


Thân - Tâm


Thân - Tâm giả tạm


Duy Tuệ


Tịnh Tâm


Thiền


Phan duyên


Áo Ngã


Vô sư trí


Tứ Tâm vô lượng


Phản quan..!


Cực lạc


Đời là..?!


Giác Bản


Phật vị


Vọng - Chơn


Mê lầm


Ý nguyện


Duy Tâm


Hoa bất diệt


Tự tại


Chân không


Xuân bất diệt


Thơ: Lỗi lầm


Bình Minh!


Biết


Thuyền không


Hoa xuân


Sống đời..!


Thơ: Phật nhân


Thơ: Vọng tưởng


Thơ: Lối thoát


Trở về


Đạo Phật


Về với Mẹ Cha


Tìm ta


Một Lối Đi


Sống là...?


Chân Hạnh Phúc


Vở Tuồng


Tôi Là...?


Biết...?


Y Đức


Vay Mượn


Nghiệp Trần


Thấy Biết Nghe


Tùy Duyên


Nghiệp Trần


Thơ: Tục Lụy


Thơ: Thiền Trúc Lâm


Duyên


Vô Tâm...!?


Sống…!


Niệm Phật


Như Như


Ta


Đạo Tâm


Nghiệp-Duyên


Sắc - Hoa


Nàng Xuân


Mê Lầm


Chuyện về Nhân-Quả


Ánh Đạo Vàng


Chân Tình


Đối cảnh…!


Kiếp phiêu bồng


Diệu Pháp


Buông


Có-Không


Tuệ Tri


Soi Tâm


Tỏ lòng


Lênh đênh


Nguồn Chơn


1 2 next tổng số: 133 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Chánh Bảo Trung

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập