Bạch Vân Nhi

Huấn Từ


Mây


Tri Ân


Tri Ân


Tâm Ý


Hoa Bi


Hoa Bi


Hương hoa


Cuộc đời


Tri Ân Thầy


Mưa pháp


Tình Mẹ


Tình Mẹ


Tâm từ


Đời tu sĩ


Phật Đản Sanh


Thi Hoa


Áo Tâm


Giọt buồn 100 năm


Mẹ là tất cả


Tự khuyến


Vô đề


Màu Áo Thôi Vương


Tri Ân Phụ Mẫu


Bóng thời gian


Say tỉnh


Quán thân


Nhân duyên


Ảo vọng


Tri Ân


Cảm Tác Nỗi Niềm


Quán tưởng


Thơ: Ý sống


Nỗi niềm


Tranh thơ: Con nhà Phật


Hoa cảm xuân


Xuân Pháp Lạc


Vần thơ dâng Thầy


Gởi gió tình thơ


Cảm tác cõi tạm


Cảm Ơn Đời


Biển Đời


Dấu Chân Trần Thế


Tâm Có An?


Mưa Quê Hương


Cung Thương Dạ Khúc


Thu nhớ Mẹ


Cõi Tâm


Lá Vàng


Cảnh Nhàn


Giọt Châu Sa


Tình thương mầu nhiệm


Tâm Nguyệt


Có một ngày mai!


Bến Xưa


Có Bao Giờ Thầy Hỏi ?


Mây


Nỗi Niềm


Hương Từ Giới Hạnh


Chuông Ngân


Tâm Từ


Tâm Ý Của Mẹ


Tư Duy Sanh Tử


Vườn THIỀN Hoa ĐẠO


Cát Bụi Về Đâu?


Dạ Nguyệt


Không Đến Không Đi


Tri Ân


Phong Vũ Tứ Thời


Ngọc Minh Châu


Gió Cát Bụi Hồng


Giọt Lệ Thương Tâm


Vu Lan Nhớ Mẹ


Vườn Thiền Hoa Đạo


Hoài Cảm Cẩm Thi


Đời Người


Nhớ Mẹ


Trân quý bàn tay tôi


Đời


Đôi Bờ


Mong Manh


Tâm Ngọc


Màu Áo Chưa Phai


Cảm Tác Mây Trắng


Tâm Sự Người Tu


Nguyệt Thi


Mộng Ảo


Thương Ghét


Sắc Không Tự Thán


Tôi Là Ai?


Đôi Mắt Ngọc


Bước Chân Thánh Thiện


Niệm Khúc Dâng Thầy


Đoản Khúc Buồn


Chuyển hóa


back 1 2 3 tổng số: 300 | đang hiển thị: 201 - 300

Thông tin tác giả

Bạch Vân Nhi

Đăng nhập