Bạch Vân Nhi

Đoạn trừ phiền não


Cảm tác hoa dại


NGHIỆP DUYÊN


Cõi tâm


Cuối Đời


Cát bụi về đâu ?


Nguyệt trầm


Chân không


Tuyết Hoa


Tự Thán


Hí Luận


Ân tình đời đạo


Gởi Bạn Đồng Tu


Bạn đồng hành


Nuối Tiếc Đời Tu


tổng số: 16 | đang hiển thị: 1 - 16

Thông tin tác giả

Bạch Vân Nhi

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập