Bạch Vân Nhi

Mong Manh


Tâm Ngọc


Màu Áo Chưa Phai


Cảm Tác Mây Trắng


Tâm Sự Người Tu


Nguyệt Thi


Mộng Ảo


Thương Ghét


Sắc Không Tự Thán


Tôi Là Ai?


Đôi Mắt Ngọc


Bước Chân Thánh Thiện


Niệm Khúc Dâng Thầy


Đoản Khúc Buồn


tổng số: 15 | đang hiển thị: 1 - 15

Thông tin tác giả

Bạch Vân Nhi

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập