Bạch Vân Nhi

Hạnh huân tu


An lạc thi


Cha mẹ dạy con


Sống đẹp


Tâm Thư Gởi Các Con


Tan tác


Duyên và nợ


Hoa thương


Chân ngộ


Nhân Tâm


Bóng câu


Sống bình an


Tâm vân


Thở và cười


Tâm nguyện


Xuân muộn


An nhiên


Tâm Nguyện


Buồn Vui


Hoa nắng


Tự thán


An lạc


Nắng hạ


Bóng trăng


Thoáng Mây Bay


Thoáng Mây Bay


Nắng hạ


Biển trần


Biển Tâm


Mộng ảo


Tự quán


Tâm thi


Tứ thời


Hồ Tâm


Hoài Hương


Thu Đông


Tâm nhiên


Cảm Tác Tương Tức


Bình an


Tâm thi dâng Thầy


Ngộ


Đôi Bờ Giác Mê


Nhớ Huế


Chân ngộ


Đời thường


Trà đạo


Chiếc lá chiều thu


Nuối tiếc


Bóng câu


Hương thơ


Tâm trà


Mưa Hạ


Tưởng niệm Mẹ


Tâm như ngọc


Lý Đạo


Duyên nghiệp


Huệ Đăng


Nhân duyên


Nhân tâm


Đời Không Như Ý


Ngày xưa ngày nay


Duyên trần


Chân tâm


Chân tâm


Hạ vàng


Thuyền từ


Thiền Ý


An nhiên


Giọt buồn trần gian


Tâm thi Phật Đản


Trăng Sáng Biển Tâm


Cảm Tác Còn Gì Chăng ?


Sống đẹp


Ngày lễ Mẹ


Hương thiền


Hiếu Ân


Nuối tiếc


Cảm ơn


Chân Tâm 2


Tìm lại sự bình an


Cảm tác cõi tâm


Tâm hạnh


Chân tình


Tâm Nguyện


Xuân độc thoại


Huệ hạnh


Tư duy


Mây ở đâu?


Tâm vân


Xuân viễn xứ


Chân tình


Xuân Viễn Xứ


Đôi Bờ Giác Mê


Ngày Cuối Trong Năm


Xuân thi


Xuân thi


1 2 3 next tổng số: 256 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Bạch Vân Nhi

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập