Bạch Vân Nhi

Đôi Bờ Giác Mê


Ngày Cuối Trong Năm


Xuân thi


Xuân thi


Một Thời Làm Điệu


Xuân mai


Dòng đời


Đôi bờ giác mê


Xuân của mẹ


Nửa


Huân tu


Biệt nghiệp


Sống


Tâm thiền


Thơ: Cảm tác tự thán


Thơ: Hoa bi


Đi Về Đâu


Giọt Nắng


Huyễn mộng


Nguyện lực


Hồn Thu Cảm Tác


Ân tình


Chân tâm


Ngày qua mau


Hương đức hạnh


Thu hoài cảm


Thu muộn


Lan Hạc Trắng


Bước chân thánh thiện


Tâm Như Ngọc


Bồ đề tâm đạo


Giác Tánh


Suy tư


Tâm Hạnh


Nhớ Mẹ


Ơn Thầy


Nhật Nguyệt


Tuệ đăng


Trăng mơ


Trăng mơ


Nỗi niềm


Ánh Dương


Nẻo về


Hoa trắng


Trần duyên


Dư âm Mẹ hiền


Tâm khúc


Vu Lan Cảm Tác


Sống chậm


Tâm Đạo


Tâm Đạo


Mưa pháp


Cội Bồ Đề


Lạc nhạn


Tâm Tư


Tìm lại sự bình an


Trở Về


Nhớ mãi ơn Thầy


Trở về


Huấn Từ


Mây


Tri Ân


Tri Ân


Tâm Ý


Hoa Bi


Hoa Bi


Hương hoa


Cuộc đời


Tri Ân Thầy


Mưa pháp


Tình Mẹ


Tình Mẹ


Tâm từ


Đời tu sĩ


Phật Đản Sanh


Thi Hoa


Áo Tâm


Giọt buồn 100 năm


Mẹ là tất cả


Tự khuyến


Vô đề


Màu Áo Thôi Vương


Tri Ân Phụ Mẫu


Bóng thời gian


Say tỉnh


Quán thân


Nhân duyên


Ảo vọng


Tri Ân


Cảm Tác Nỗi Niềm


Quán tưởng


Thơ: Ý sống


Nỗi niềm


Tranh thơ: Con nhà Phật


Hoa cảm xuân


Xuân Pháp Lạc


1 2 next tổng số: 161 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Bạch Vân Nhi

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập