Bạch Vân Nhi

Tự quán


Tâm thi


Tứ thời


Hồ Tâm


Hoài Hương


Thu Đông


Tâm nhiên


Cảm Tác Tương Tức


Bình an


Tâm thi dâng Thầy


Ngộ


Đôi Bờ Giác Mê


Nhớ Huế


Chân ngộ


Đời thường


Trà đạo


Chiếc lá chiều thu


Nuối tiếc


Bóng câu


Hương thơ


Tâm trà


Mưa Hạ


Tưởng niệm Mẹ


Tâm như ngọc


Lý Đạo


Duyên nghiệp


Huệ Đăng


Nhân duyên


Nhân tâm


Đời Không Như Ý


Ngày xưa ngày nay


Duyên trần


Chân tâm


Chân tâm


Hạ vàng


Thuyền từ


Thiền Ý


An nhiên


Giọt buồn trần gian


Tâm thi Phật Đản


Trăng Sáng Biển Tâm


Cảm Tác Còn Gì Chăng ?


Sống đẹp


Ngày lễ Mẹ


Hương thiền


Hiếu Ân


Nuối tiếc


Cảm ơn


Chân Tâm 2


Tìm lại sự bình an


Cảm tác cõi tâm


Tâm hạnh


Chân tình


Tâm Nguyện


Xuân độc thoại


Huệ hạnh


Tư duy


Mây ở đâu?


Tâm vân


Xuân viễn xứ


Chân tình


Xuân Viễn Xứ


Đôi Bờ Giác Mê


Ngày Cuối Trong Năm


Xuân thi


Xuân thi


Một Thời Làm Điệu


Xuân mai


Dòng đời


Đôi bờ giác mê


Xuân của mẹ


Nửa


Huân tu


Biệt nghiệp


Sống


Tâm thiền


Thơ: Cảm tác tự thán


Thơ: Hoa bi


Đi Về Đâu


Giọt Nắng


Huyễn mộng


Nguyện lực


Hồn Thu Cảm Tác


Ân tình


Chân tâm


Ngày qua mau


Hương đức hạnh


Thu hoài cảm


Thu muộn


Lan Hạc Trắng


Bước chân thánh thiện


Tâm Như Ngọc


Bồ đề tâm đạo


Giác Tánh


Suy tư


Tâm Hạnh


1 2 3 next tổng số: 225 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Bạch Vân Nhi

Bình luận cuối cùng

avatar le van hong vào lúc 17/12/2017 13:22:48

Đăng nhập