Bạch Vân Nhi

Thơ: Cảm tác tự thán


Thơ: Hoa bi


Đi Về Đâu


Giọt Nắng


Huyễn mộng


Nguyện lực


Hồn Thu Cảm Tác


Ân tình


Chân tâm


Ngày qua mau


Hương đức hạnh


Thu hoài cảm


Thu muộn


Lan Hạc Trắng


Bước chân thánh thiện


Tâm Như Ngọc


Bồ đề tâm đạo


Giác Tánh


Suy tư


Tâm Hạnh


Nhớ Mẹ


Ơn Thầy


Nhật Nguyệt


Tuệ đăng


Trăng mơ


Trăng mơ


Nỗi niềm


Ánh Dương


Nẻo về


Hoa trắng


Trần duyên


Dư âm Mẹ hiền


Tâm khúc


Vu Lan Cảm Tác


Sống chậm


Tâm Đạo


Tâm Đạo


Mưa pháp


Cội Bồ Đề


Lạc nhạn


Tâm Tư


Tìm lại sự bình an


Trở Về


Nhớ mãi ơn Thầy


Trở về


Huấn Từ


Mây


Tri Ân


Tri Ân


Tâm Ý


Hoa Bi


Hoa Bi


Hương hoa


Cuộc đời


Tri Ân Thầy


Mưa pháp


Tình Mẹ


Tình Mẹ


Tâm từ


Đời tu sĩ


Phật Đản Sanh


Thi Hoa


Áo Tâm


Giọt buồn 100 năm


Mẹ là tất cả


Tự khuyến


Vô đề


Màu Áo Thôi Vương


Tri Ân Phụ Mẫu


Bóng thời gian


Say tỉnh


Quán thân


Nhân duyên


Ảo vọng


Tri Ân


Cảm Tác Nỗi Niềm


Quán tưởng


Thơ: Ý sống


Nỗi niềm


Tranh thơ: Con nhà Phật


Hoa cảm xuân


Xuân Pháp Lạc


Vần thơ dâng Thầy


Gởi gió tình thơ


Cảm tác cõi tạm


Cảm Ơn Đời


Biển Đời


Dấu Chân Trần Thế


Tâm Có An?


Mưa Quê Hương


Cung Thương Dạ Khúc


Thu nhớ Mẹ


Cõi Tâm


Lá Vàng


Cảnh Nhàn


Giọt Châu Sa


1 2 next tổng số: 146 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Bạch Vân Nhi

Bình luận cuối cùng

avatar vào lúc 05/10/2017 15:33:35

Đăng nhập