Bạch Vân Nhi

TRÚC XANH


RÁC TRONG TÂM


ĐẦU NĂM KHAI BÚT


HOA HÀM TIẾU


Đạo Tâm


BIỂN VÀ TRỜI CẢM TÁC


TỰ THÁN


Khổ Khổ


TÂM KHÔNG


Tư Duy


ĐOẠN TRỪ PHIỀN NÃO


Liên Hoa Cảm Tác


GIÁC TÁNH


Vườn Hạnh Hoa Tâm


Lữ Hành


Giọt Sầu Tâm Tư


Cội nguồn


Bàn tay


Chiếc lá tương tư


Tâm nguyệt


Biển tâm


Cõi quên


Quán Thân


Lá vàng chiều thu


Cảm tác sao


Phù vân


Đời thường


Thuyền từ


Thiền định


Đời


Cảm Tác Bớt & Thêm


Quán thân


Nhân sinh tự tại


Mẹ hiền


Mộng Nguyệt


Đoạn trừ phiền não


Cảm tác hoa dại


NGHIỆP DUYÊN


Cõi tâm


Cuối Đời


Cát bụi về đâu ?


Nguyệt trầm


Chân không


Tuyết Hoa


Tự Thán


Hí Luận


Ân tình đời đạo


Gởi Bạn Đồng Tu


Bạn đồng hành


Nuối Tiếc Đời Tu


Nắng chiều


Sóng đời


Nỗi buồn của Mạ


Phước & Đức


Hạnh huân tu


An lạc thi


Cha mẹ dạy con


Sống đẹp


Tâm Thư Gởi Các Con


Tan tác


Duyên và nợ


Hoa thương


Chân ngộ


Nhân Tâm


Bóng câu


Sống bình an


Tâm vân


Thở và cười


Tâm nguyện


Xuân muộn


An nhiên


Tâm Nguyện


Buồn Vui


Hoa nắng


Tự thán


An lạc


Nắng hạ


Bóng trăng


Thoáng Mây Bay


Thoáng Mây Bay


Nắng hạ


Biển trần


Biển Tâm


Mộng ảo


Tự quán


Tâm thi


Tứ thời


Hồ Tâm


Hoài Hương


Thu Đông


Tâm nhiên


Cảm Tác Tương Tức


Bình an


Tâm thi dâng Thầy


Ngộ


Đôi Bờ Giác Mê


1 2 3 4 next tổng số: 312 | đang hiển thị: 1 - 100

Thông tin tác giả

Bạch Vân Nhi

Tác giả ngẫu nhiên

Đăng nhập