Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay số 5

Thở và cười


Hạnh phúc


Đối Xuân


Con là Bồ-tát


Mắt cỏ


Ngày trở về


Vượt qua


Xuân về nhớ thầy


Cơm sôi nhỏ lửa


Đạo vợ chồng


Thương một áng mây


Mong cầu thánh thiện


tổng số: 50 | đang hiển thị: 1 - 50

Tác giả ngẫu nhiên

Phạm Tuyên

Bài đã viết:

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập