phat hoc khai yeu

12 nhân duyên


Biền biệt tà chánh


Chánh kiến


Niết bàn


Sự tái sinh


tổng số: 14 | đang hiển thị: 1 - 14

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập